The Revival

Op de Maanrivier

Na nog wat omzwervingen kwamen de koene avonturiers (en de dwerg Harbeck) aan in de vesting van Adakmi.
Hier kwamen ze in contact met een paar leden van de dorpswacht, een eerder pragmatische bende krijgers die de vesting (voorlopig) overeind houdt tegenover de cultus van Naarash.
Bovendien daagde er een dwerg op, Glasur, die hen een lift aanbood – tegen een milde vergoeding – op zijn boot, die Slangezwart heet.

Eens onderweg naar de tempel van de cultus, die Pilaren van de Nacht schijnt genoemd te worden, redden de avonturiers in een kort maar hevig gevecht wat dorpelingen van een gewisse dood aan de hand van een bende Naarash-getrouwen.

View
Dubbelgangers

Na het opruimen van de aanvallers in Erlingen gingen de helden zwaar druk zetten op de dorpsbewoners… die wezen hen uiteindelijk de weg naar de Zwarte Mars.
Onderweg, temidden de koude toendra-savanne, kwam het gezelschap onder aanval van een drietal doppleganger assassins.

View
Een moeilijke speurtocht in de steppe

Vol goede moed gingen de avonturiers op pad, de wijde vlakte in. Al gauw veranderde het landschap in een soort Noordelijke prairie, een koude grasvlakte onderbroken door lage heuvels en vennen.
De dorpelingen waren niet bepaald vriendelijk te noemen (en de dorpen ook niet dik gezaaid) maar na lang zoeken en ronddwalen door de steppe – het spoorzoeken zat onze helden nu eenmaal niet meteen in het bloed – vonden ze toch een eerste aanknopingspunt in het dorp Erlingen.

Voor ze in Erlingen arriveerden werden Buggy en Smoka, die voorop gingen, door twee op. Loer liggende Otyughs verrast en bijna in het stinkende water van een van de vele poelen tussen de heuvels gesleurd. Gelukkig slaagden de avonturiers er in om met vereende krachten de logge driepotige wezens over de kling te jagen…

In Erlingen liet Erwyl Paulding, het dorpshoofd de groep op adem komen bij een grote mok bier in zijn boerderij – of dat was toch de bedoeling. Helaas kwam een troep humanoide maniakale moordenaars hen onderbreken…

View
Een nieuwe cultus op het spoor

Na nog enkele dagen wachten (en de aankoop van een destrier ofte warhorse voor de paladin) trokken de koene doch enigszins lichtgelovige helden verder de Tomassenvlakte op.

In het dorpje Ur trodden ze een vluchtelingenkamp aan, dat were aangevallen door “slechts 5” bandieten. Die bleken trouwens aanhangers van alweer een andere cultus van Orcus te zijn, de Hand van Naarash genaamd.

Na enig aandringen van Erlisa, priesteres van Pelor, aanvaardden de avonturiers de opdracht om op zoek te gaan naar Jaryn, een paladin van Pelor die een queeste naar de duistere tempel van de Zuilen van de Nacht ondernam, en daarbij vermist raakte aan de voet van de Heuvels van Maanval, ver ten western van Ur.

View
Een einde, een nieuw begin

Nu Kalarel in zijn eigen duistere portaal was opgeslokt, konden onze drie helden terugkeren naar het stadje Winterhaven, en daar hun verdiende beloning ophalen.

Van Baron Padraig kregen ze niet minder dan 1000 goudstukken, maar geen hulp bij het verder afsluiten van het portaal onder kasteel Schaduwfell.

Buggy trok meteen naar Valthrun, de Wijze van Winterhaven, die in zijn toren – geheel toevallig – nog een Rituelenboek klaarliggen had, en in zijn uitgebreide bibliotheek bovendien all rituelen kon terugvinden die op het verlanglijstje van de veelzijdige Bugbear stonden.

De andere helden bereidden zich voor op het ophalen van de slaven, die door de leider van de Hobgoblins uit de kerkers van Schaduwfell zouden worden teruggebracht.

Gewapend en voorzien van twee rijpaarden, een kar en een trekpaard, trok het gezelschap naar het Noorden, langs de verlaten Koningsweg door het woud. Twee dagreizen verder lag het oude wegstation waar ze de slavenkaravaan zouden opwachten. Na het oppikken van wat extra proviand, in de vorm van twee Dire Boar kadavers, kwamen ze aan bij het verlaten kampement.

Omdat de hobgoblin maar niet kwam opdagen trokken de helden verder naar het Noorden – de slaven tegemoet – maar daar troffen ze een heel andere situatie aan. De ruige grasvlakte tussen het woud en de Donderpieken bleek een door roversbendes geteisterde plek te zijn – een dorp was volledig uitgebrand (uitgemoord?), en in een tweede dorp bevestigde men dat er onheil op pad was op de vlakte.

Na nog wat heen en weer getrappel op de nieuwe paarden, kwamen ze toch tot de conclusie dat de verraderlijke hobgoblin toch niet zou komen opdagen, en maakten ze zich op om verder naar het Noorden te trekken, op de geteisterde vlakte, aan de voet van de Donderpieken.

View
Tot hier toe...
Een kort overzicht van het verhaal tot op vandaag... hoe de helden naar het kasteel Schaduwfell gingen

Achtergrond

De helden leerden elkaar kennen in het woeste hinterland van de Fells, en streek vol ruige heuvels vol wild en erger, enkel onderbroken door een occasioneel boerendorpje. De verdwijning van Buggy de Bugbear’s mentor en weldoener, Douven, was de aanleiding voor hun eerste exploten. Ze trokken naar Winterhaven, een klein stadje dat het centrum van de resterende beschaving in deze streek moet voorstellen.

In Winterhaven

Er bleek vanalles mis in Winterhaven: de plaag van kobolds in de regio moest dringend worden opgelost; bovendien bleek er een vreemde opgraving aan de gang bij een drakenskelet in de buurt. Die twee probleempjes werden gelukkig snel, maar niet zonder kleerscheuren opgelost. Douven Stahl werd ook (levend) teruggevonden en terug naar huis gestuurd.

Meer problemen

Tijdens het uitroeien van het nest kobolds was echter gebleken dat er ook meer aan de hand was.
  • Een mysterieuze figuur “Kalarel” werd vernoemd.
  • Een cultus van de duistere godheid Orcus bleek actief in de regio.
  • Er was sprake van een dimensionele scheur tussen de werelden onder Kasteel Schaduwfell
  • Het kasteel zou verlaten moeten zijn, maar is het wellicht niet meer…

Om een lang verhaal kort te maken: de helden boden aan om te gaan kijken wat er precies aan de hand was in het kasteel.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.