The Revival

Op de Maanrivier

Na nog wat omzwervingen kwamen de koene avonturiers (en de dwerg Harbeck) aan in de vesting van Adakmi.
Hier kwamen ze in contact met een paar leden van de dorpswacht, een eerder pragmatische bende krijgers die de vesting (voorlopig) overeind houdt tegenover de cultus van Naarash.
Bovendien daagde er een dwerg op, Glasur, die hen een lift aanbood – tegen een milde vergoeding – op zijn boot, die Slangezwart heet.

Eens onderweg naar de tempel van de cultus, die Pilaren van de Nacht schijnt genoemd te worden, redden de avonturiers in een kort maar hevig gevecht wat dorpelingen van een gewisse dood aan de hand van een bende Naarash-getrouwen.

Comments

daalex daalex

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.