The Revival

Een nieuwe cultus op het spoor

Na nog enkele dagen wachten (en de aankoop van een destrier ofte warhorse voor de paladin) trokken de koene doch enigszins lichtgelovige helden verder de Tomassenvlakte op.

In het dorpje Ur trodden ze een vluchtelingenkamp aan, dat were aangevallen door “slechts 5” bandieten. Die bleken trouwens aanhangers van alweer een andere cultus van Orcus te zijn, de Hand van Naarash genaamd.

Na enig aandringen van Erlisa, priesteres van Pelor, aanvaardden de avonturiers de opdracht om op zoek te gaan naar Jaryn, een paladin van Pelor die een queeste naar de duistere tempel van de Zuilen van de Nacht ondernam, en daarbij vermist raakte aan de voet van de Heuvels van Maanval, ver ten western van Ur.

Comments

daalex daalex

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.