The Revival

Een moeilijke speurtocht in de steppe

Vol goede moed gingen de avonturiers op pad, de wijde vlakte in. Al gauw veranderde het landschap in een soort Noordelijke prairie, een koude grasvlakte onderbroken door lage heuvels en vennen.
De dorpelingen waren niet bepaald vriendelijk te noemen (en de dorpen ook niet dik gezaaid) maar na lang zoeken en ronddwalen door de steppe – het spoorzoeken zat onze helden nu eenmaal niet meteen in het bloed – vonden ze toch een eerste aanknopingspunt in het dorp Erlingen.

Voor ze in Erlingen arriveerden werden Buggy en Smoka, die voorop gingen, door twee op. Loer liggende Otyughs verrast en bijna in het stinkende water van een van de vele poelen tussen de heuvels gesleurd. Gelukkig slaagden de avonturiers er in om met vereende krachten de logge driepotige wezens over de kling te jagen…

In Erlingen liet Erwyl Paulding, het dorpshoofd de groep op adem komen bij een grote mok bier in zijn boerderij – of dat was toch de bedoeling. Helaas kwam een troep humanoide maniakale moordenaars hen onderbreken…

Comments

daalex daalex

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.