The Revival

Dubbelgangers

Na het opruimen van de aanvallers in Erlingen gingen de helden zwaar druk zetten op de dorpsbewoners… die wezen hen uiteindelijk de weg naar de Zwarte Mars.
Onderweg, temidden de koude toendra-savanne, kwam het gezelschap onder aanval van een drietal doppleganger assassins.

Comments

daalex daalex

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.