The Revival

Tot hier toe...

Een kort overzicht van het verhaal tot op vandaag... hoe de helden naar het kasteel Schaduwfell gingen

Achtergrond

De helden leerden elkaar kennen in het woeste hinterland van de Fells, en streek vol ruige heuvels vol wild en erger, enkel onderbroken door een occasioneel boerendorpje. De verdwijning van Buggy de Bugbear’s mentor en weldoener, Douven, was de aanleiding voor hun eerste exploten. Ze trokken naar Winterhaven, een klein stadje dat het centrum van de resterende beschaving in deze streek moet voorstellen.

In Winterhaven

Er bleek vanalles mis in Winterhaven: de plaag van kobolds in de regio moest dringend worden opgelost; bovendien bleek er een vreemde opgraving aan de gang bij een drakenskelet in de buurt. Die twee probleempjes werden gelukkig snel, maar niet zonder kleerscheuren opgelost. Douven Stahl werd ook (levend) teruggevonden en terug naar huis gestuurd.

Meer problemen

Tijdens het uitroeien van het nest kobolds was echter gebleken dat er ook meer aan de hand was.
  • Een mysterieuze figuur “Kalarel” werd vernoemd.
  • Een cultus van de duistere godheid Orcus bleek actief in de regio.
  • Er was sprake van een dimensionele scheur tussen de werelden onder Kasteel Schaduwfell
  • Het kasteel zou verlaten moeten zijn, maar is het wellicht niet meer…

Om een lang verhaal kort te maken: de helden boden aan om te gaan kijken wat er precies aan de hand was in het kasteel.

Comments

daalex daalex

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.