The Revival

Een einde, een nieuw begin

Nu Kalarel in zijn eigen duistere portaal was opgeslokt, konden onze drie helden terugkeren naar het stadje Winterhaven, en daar hun verdiende beloning ophalen.

Van Baron Padraig kregen ze niet minder dan 1000 goudstukken, maar geen hulp bij het verder afsluiten van het portaal onder kasteel Schaduwfell.

Buggy trok meteen naar Valthrun, de Wijze van Winterhaven, die in zijn toren – geheel toevallig – nog een Rituelenboek klaarliggen had, en in zijn uitgebreide bibliotheek bovendien all rituelen kon terugvinden die op het verlanglijstje van de veelzijdige Bugbear stonden.

De andere helden bereidden zich voor op het ophalen van de slaven, die door de leider van de Hobgoblins uit de kerkers van Schaduwfell zouden worden teruggebracht.

Gewapend en voorzien van twee rijpaarden, een kar en een trekpaard, trok het gezelschap naar het Noorden, langs de verlaten Koningsweg door het woud. Twee dagreizen verder lag het oude wegstation waar ze de slavenkaravaan zouden opwachten. Na het oppikken van wat extra proviand, in de vorm van twee Dire Boar kadavers, kwamen ze aan bij het verlaten kampement.

Omdat de hobgoblin maar niet kwam opdagen trokken de helden verder naar het Noorden – de slaven tegemoet – maar daar troffen ze een heel andere situatie aan. De ruige grasvlakte tussen het woud en de Donderpieken bleek een door roversbendes geteisterde plek te zijn – een dorp was volledig uitgebrand (uitgemoord?), en in een tweede dorp bevestigde men dat er onheil op pad was op de vlakte.

Na nog wat heen en weer getrappel op de nieuwe paarden, kwamen ze toch tot de conclusie dat de verraderlijke hobgoblin toch niet zou komen opdagen, en maakten ze zich op om verder naar het Noorden te trekken, op de geteisterde vlakte, aan de voet van de Donderpieken.

Comments

daalex daalex

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.